Deschis de luni pana vineri intre 9.00 AM si 6.00 PM
0757 375 391

Practică psihologie

Practica psihologică – pentru studenţi și masteranzi.
Clinica Mind Help iţi oferă posibilitatea parcurgerii unor stagii de practică.
Obiectivul principal al acestor stagii este de a oferi studenţilor cunoştinţele teoretice într-un mod dinamic şi interactiv, prin exerciţii şi jocuri de rol.
Activitatea de practică se adresează atât studenţilor care au obligaţia de a efectua practica de specialitate, cât şi absolvenţilor de psihologie care doresc să dobândească experienţă şi să se perfecţioneze în domeniu.
Stagiul de practică are următoarea structură:


Modulul 1: Imagine de ansamblu asupra activităţii psihologului practicant în psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie
Paşii de urmat pentru a deveni psiholog practicant;
Modalităţi de exercitare a profesiei ;
Competenţele psihologului practicant în psihologie clinică (în funcţie de treptele de specializare);
Activitatea psihologului în cabinet;
Legislaţie aplicabilă domeniului; ghid de bune practici.

Modulul 2: Psihodiagnostic – Evaluarea psihologică şi psihodiagnostic
Evaluarea psihologică individuală şi metode de evaluare clinică;
Familiarizarea cu instrumentele de evaluare clinică (interviul clinic, testele psihologice, chestionarele) ;
Cotarea şi interpretarea rezultatelor obţinute;
Exerciţii practice, jocuri de rol.

Modulul 3: Testele psihometrice
Familiarizarea cu diferite instrumente de evaluare;
Cotarea şi interpretarea rezultatelor;
Exerciţii şi activităţi de grup.

Modulul 4: Testele proiective
Testul Omuleţului (GOODENOUGH)

Modulul 5: Psihologia personalităţii – Testele de personalitate
Familiarizarea cu instrumentele de evaluare;
Cotarea şi interpretarea rezultatelor;
Exerciţii şi activităţi de grup.

Modulul 6: Tulburările de personalitate
Studii de caz;
Materialul teoretic, inclusiv testele, va fi livrat in format electronic.
După încheierea perioadei de practică studenţii vor primi ADEVERINŢA care să ateste numarul de ore, perioada în care a efectuat practica şi calificativul obţinut.

În urma parcurgerii stagiului de practică, studenţii vor dobândi informaţii despre:
 activitatea psihologului practician în psihologie clinică/consiliere psihologică/ psihoterapie;
 legislaţia aplicabilă în domeniu;
 metodologia evaluării clinice;
 ghidul de bune practici în domeniul clinic elaborat de Colegiul Psihologilor;
 modelul de raport de psihodiagnostic si evaluare clinica;
 principalele instrumente utilizate în psihologia clinică (scurtă prezentare şi aplicaţii);
 interviul clinic structurat
 teste de evaluare a personalităţii, teste clinice;
 cazuri de evaluare/consiliere /psihoterapie.
Modulele se desfăşoara în cadrul cabinetului psihologic cu grupe de 5-8 studenţi, sâmbata începand cu ora 10.
La finalizarea stagiului se acorda 30 de ore de practica (5 ore de practica/ modul).
Preţul stagiului este de 300 Lei (50 Lei/Modul) – pentru plata eşalonată, si de 240 Lei (40 Lei/Modul) – pentru plata integrală la început.
Practica individuală se poate realiza la cerere, preţul acesteia fiind de 90 Lei/modul.
Pentru masteranzi se pot organiza grupuri ce vor parcurge un numar de 12 module, însumând 60 de ore de practică.
Înscrierile în programul de practică se fac la adresa de mail: office@clinicamindhelp.ro având ca subiect ” Practică Psihologie ”
În e-mail-ul de înscriere vă rugăm să precizaţi:
– numele şi prenumele;
– universitatea, facultatea, anul, forma de învăţământ;
– numarul de ore de practică solicitat de facultate;
– alte informaţii sau solicitări.

Puteți să vă înscrieți și prin formularul de mai jos

Selectați, mai întâi, Locația: ONLINE,

apoi la Servicii: Stagii de practica,

Psiholog: Cristian Alexandrescu

data și intervalul orar disponibil la care doriți să programați ședința.

Vă vom contacta pentru confirmare și vă vom aduce toate detaliile de care aveți nevoie.