Practică psihologie – Stagiu de practică 30 ore

250,00 lei

Descriere

Parcurgerea unui stagiu de practică de 30 de ore.

Stagiul de practică se realizează prin întalniri/module de practică a câte 6 ore (5 module/întălniri online)

Întălnirile se desfăşoara online pe platforma Zoom, pe grupe de 10-20 studenţi, sâmbăta și/sau duminica începand cu ora 10. Materialul teoretic, inclusiv testele, va fi livrat in format electronic.
După încheierea perioadei de practică studenţii vor primi ADEVERINŢA/ATESTAT DE PRACTICA care să ateste numarul de ore, perioada în care a efectuat practica şi calificativul obţinut.

Programul de desfăsurare a stagiilor va fi prezentat și actualizat pe site. Alte detalii privind structura și conținutul modulelor pe pagina

Practică psihologie